Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ:

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin erken teşhis ve tanısının konulması, bireylerin uygun ve nitelikli yöntemlerle özel eğitim ve mesleki eğitim almalarının sağlanması, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması, diğer bireyler ile birlikte sosyal, kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapılması, spor ve müzikle özel eğitimlerinin desteklenmesi, doğa ve toplumla kaynaşmaları, bu faaliyetlerle ilgili araştırma ve geliştirmelerin desteklenmesi, kimsesiz veya aileleri tarafından yeterince eğitim imkanı sağlanamayan OSB’li bireylere eğitim imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, eğitimci kadrolarının yetişmesinin sağlanması ve yeterliliklerinin arttırılması, ailelerin bilgi ve eğitim yönünden desteklenmesi.

 

VİZYONUMUZ:

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu konusundaki çalışmalarıyla örnek kurum olmak, OSB’li bireylerin erken tanı alması, bu bireylerin sağlık, eğitim ve rehabilitasyon ile sosyal, kültürel , sportif ve müzik aktivitelerini artırmak, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak, meslek kazandırmak, istihdamlarını sağlamak, ömür boyu eğitim, bağımsız yaşam, bakım ve barınma hizmetinin standartlarının geliştirilmesini sağlamak, ailelerin bilgi ve destek eğitimini arttırarak vazgeçemeyecekleri bir kurum olmakdır.

 

İLKELERİMİZ:

– Mesleki uzmanlık,

– Yaşam Boyu Öğrenme,

-Kalite,

-Bilimsellik,

-Güvenilirlik,

-İnsan odaklığı,

-Önderlik,

-Yenilikçilik,

-Evrensellik,

-Paylaşımcılık,

-Mükemmellik,

-Kişisel verilerde gizlilik.