Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği

Hakkımızda

NEDEN KURULDUK
Güneş Otizm Erken Tanı Eğitim Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere tam gün ve nitelikli eğitim veren kurumların az olması, bunların kapasitelerinin yetersiz olması, ayrıca okul dışında sosyalleşebilecekleri ortamların olmaması, en önemlisi ebeveynlerinin ölümünden sonra bu bireyleri “Nasıl bir gelecek bekliyor ?” sorusunun bilinemez olması nedeniyle, OSB’li bireylere bilimsel temelli özel eğitim vermek, spor ve müzik eğitimi ile destekleyerek topluma kazandırmak amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten sağlık ve eğitim derneği olarak 03.02.2014 tarihinde kurulduk.

DERNEĞİMİZİN AMACI
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı konulan bireylere; bilimsel temelli eğitim vermek, onları korumak, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirerek hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve topluma kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bu amaca ulaşmak için bilimsel verilerle çalışmak, eğitim ve yönetimin şeffaflığı başlıca ilkelerimizdir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri derneğimizin sağlayabileceği imkanlar ölçüsünde burslu okutmak da başka bir amacımızdır.

Diğer bir amacımızda OSB olan bireylerin ve ailelerinin eğitim ve destek hizmetlerinin Dünya standartları ölçüsünde karşılanmasıdır. Otizm konusunda gereken eğitimi vermek üzere eğitmen kadroları yetiştirmek, eğitim ve araştırma hizmetleri yapmak, OSB’ye neden olan etkenlerin belirlenmesi ve önlenmesi için toplumu bilgilendirmek, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olmak, bilimsel verileri paylaşmak ve ortak hareket etmektir.