Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği

GÜNEŞ EĞİTİM SİSTEMİ (GES)

GÜNEŞ EĞİTİM SİSTEMİ (GES)
Derneğimiz; OSB gösteren çocuklar ıle ailelerinin ihtiyaçları ve isteklerini dikkate alarak, günümüzde 9 temel gereksinim tespit etmiş ve GES (GÜNEŞ EĞİTİM SİSTEMİ ) oluşturmuştur.

GES:

1.Akademik Eğitim Programı,

2.Beden ve Spor Eğitim Programı,

3.Müzik ve Oyun Eğitim Programı

4.Drama Eğitim Programı

5.Sanat Etkinlikleri Eğitim Programı

6.İletişim ve Dil Becerileri Programı

7.Temel Yaşam Becerileri Eğitim Programı

8.Aile Eğitim Programı

9.Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı

GÜNEŞ EĞİTİM SİSTEMİ (GES) NASIL UYGULANIR ?
Derneğimizin eğitim merkezinde alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilmiş olan, ulusal ve uluslararası literatürde bilimsel kanıta sahip yöntem, teknik ve stratejileri kullanarak öğretim yapan, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını temel alan 9 gereksinim alanından oluşan eğitim modelidir. GES, bu gereksinim alanlarındaki hedef davranışları OSB gösteren bireylere kazandırırken, Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, birbirinden bağımsız olarak literatürdeki araştırmaları derleyen, raporlaştıran kuruluşlar NAC (National Autism Center) ve NPDC’nin (National Proffessional Development Center) raporlarında yayımlanan bilimsel dayanağı olan eğitim-terapi yöntem, teknik ve stratejilerini kullanmaktadır

1.Akademik Eğitim Programı:

*Temel okuma-yazma eğitimi

*Temel matematik becerileri eğitimi

2.Beden ve Spor Eğitim Programı:

*Temel spor becerileri

*Yeteneğe dayalı spor becerileri kazandırmak

3.Müzik ve Oyun Eğitim Programı:

*Müzik becerisi

*Şarkı söyleme becerisi

*Oyun oynama becerisi

*Müzik yoluyla akademik ve akademik olmayan becerileri kazandırma

4.Drama Eğitim Programı:

*Drama eğitimi yoluyla akademik ve akademik olmayan becerileri kazandırma

5.Sanat Etkinlikleri Eğitim Programı:

*El sanatları becerileri

*Resim çalışmaları

*Boyama çalışmaları

*Kesme yapıştırma çalışmaları

*Kağıt hamuru çalışmaları

6.İletişim ve Dil becerileri Programı:

*Alıcı dil çalışmaları

*İfade edici dil çalışmaları

*Alternatif dil çalışmaları

7.Temel Yaşam Becerileri Eğitim Programı:

*Günlük yaşam becerileri

*Ev içi becerileri

*Ulaşım becerileri

*Özbakım becerileri

*Alışveriş becerileri

8.Aile Eğitim Programı:

*Çocukların özellikleri hakkında bilgilendirme

*Gelişim alanları ile ilgili bilgilendirilme

*Okulda yapılan eğitimlerin evde tekrar edilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması

9 .Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı:

*Erken dönemde tanılanmış çocuk aileleri için bireyselleştirilmiş aile eğitim programları hazırlanması ve uygulanması