Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği

Eğitim Merkezimizin Açılışı

GÜNEŞ OTİZM

ERKEN TANI EĞİTİM OTİZMLE MÜCADELE VE GÜVENLİ YAŞAM

DERNEĞİ

 

BASIN BÜLTENİ

 

Güneş Otizm Derneği;

İstanbul’ da otizmli bireylere nitelikli özel eğitim veren kurumların az olması, bu kurumların kapasitelerinin dolu olması ve bu çocukların sosyalleşebilecekleri ortamların olmaması, en önemlisi ebeveynlerinin ölümünden sonra bu bireyleri “nasıl bir gelecek bekliyor” sorusunun bilinemez olması nedeniyle, onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla 03.02.2014 tarihinde kurulmuştur.

 

Derneğimiz,  otizmli çocuk velileri tarafından kurulmuş olup, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Derneğimizin amaçlarından en önemlisi olan otizmli çocuklara yoğun ve bilimsel temelli eğitim veren bir eğitim merkezi açabilmek için iki yılı aşkın bir süredir yapılan yoğun çalışmalar neticesinde eğitim merkezimizi faaliyete hazır hale getirmiş bulunmaktayız.

 

Eğitim merkezimizde bilimsel temelli yoğunlaştırılmış özel eğitim ile özel eğitim destekli spor ve müzik eğitimi verilecektir.

 

Eğitim merkezimizin açılışında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

 

GÜNEŞ OTİZM DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU