Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği

Doğru eğitim onların da hakkı

“Benden Sonra Ne Olacak Bu Çocuk?” sorusunun cevabı bilinemez bir soru olmaması için, otizmli çocuk aileleri birleşerek Güneş Otizm Derneği’ni hayata geçirdi.

“Benden Sonra Ne Olacak Bu Çocuk?” sorusunun bilinemez olması ve otizmli çocuklara nitelikli bireysel özel eğitim verebilecek kurumların sayıca az ve kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle, otizmli çocukların aileleri ortak bir çatı altında toplanmak amacıyla Güneş Otizm Erken Tanı Eğitim Otizmle Mücadele ve Güvenli Yaşam Derneği’ni hayata geçirdi.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin erken tanı almalarını sağlamak, meslek kazandırmak, istihdamlarını sağlamak, ömür boyu eğitim, bağımsız yaşam, bakım ve barınma hizmetinin standartlarının geliştirilmesini sağlamak, ailelerin bilgi ve destek eğitimini arttırarak vazgeçemeyecekleri bir kurum olmak Güneş Otizm Derneği’nin amaçları arasında yer alıyor. Bu amaçlar doğrultusunda 01 Kasım 2016 tarihinde Güneş Otizm Derneği olarak Eğitim Merkezi’ni açtı.

Her 68 çocuktan biri otizm riski taşıyor

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluk. Otizmin nedenleri ve tedavisi henüz bilinmemekte olup, yaşam boyu devam ediyor. Fakat erken müdahale, sistemli ve sürekli bireysel özel eğitim ile otizm spektrum bozukluğuna özgü davranışların sıklık ve şiddetinde azalmalar olmakta ve bu çocuklar, bağımsız olarak hayatlarını idame ettirebilme seviyesine gelebiliyorlar.

Güneş Otizm Derneği’nin bireysel özel eğitim sistemi, Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) temelli Güneş Eğitim Sistemi olup, GES, birebir akademik, spor ve müzik eğitimi ağırlıklı 9 temel programdan oluşuyor. Bu programlar;

-Akademik Eğitim,
-Beden ve Spor Eğitimi,
-Müzik ve Oyun Eğitimi,
-Drama Eğitim,
-Sanat Etkinlikleri Eğitim,
-İletişim ve Dil Becerileri,
-Temel Yaşam Becerileri,
-Aile Eğitim,
-Erken Çocukluk Eğitimi Programları…

Eğitimler, otizmli çocuklar için bireysel özellikleri dikkate alınarak, eğitim danışmanı yönetiminde, eğitim koordinatörü, öğretmenler ve aile ile birlikte eğitim planı hazırlanarak, bu plan dahilinde bireysel eğitimler veriliyor.

http://www.haberaktuel.com/dogru-egitim-onlarin-da-hakki-haberi-1018452.html